Oto najważniejsze informacje dotyczące Biegu Oborygena:

W dniu biegu będzie można zapisać się jeszcze na ostatnie wolne miejsca startowe.

Plan minutowy na sobotę w Obornikach Śląskich:

  • 8.00 – 09.30 Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów.
  • 10.00 Start Biegu na 10 km.
  • 11.30 Koniec Biegu na 10 km.
  • 11.35 Bieg krasnala i młodzieżowy
  • 11.45 Dekoracje najlepszych zawodniczek i zawodników
  • 11:55 Losowanie nagród
  • 12.00 Koniec zawodów

Pakiety i numery będą wydawane wg. przydzielonych numerów startowych na odpowiednich stanowiskach w biurze zawodów. Możesz je sprawdzić na liście startowej biegu lub na papierowej liście przy biurze zawodów.

Na trasie biegu będzie ustawiony „wodopój kangurów” 🙂 3km oraz 7,5 km.

W biegu mogą brać udział osoby niepełnoletnie od 16 roku życia. Niemniej wymagane jest oświadczenie podpisane przez prawnych opiekunów, które będzie uprawniać do startu: OŚWIADCZENIE – POBIERZ