Regulamin „Bieg Oborygena” 26.08.2017 r.

1. CEL
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Oborniki Śląskie i okolic,
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Oborniki Śląskie,
1.4. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

3. PARTNERZY

 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,
 • Grupa Biegowa „Oborygeni”

4. KONTAKT

 • Zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz
 • Dyrektor biegu: Jacek Jackowiak
 • e-mail: zawody@pro-run.pl

5. TERMIN I MIEJSCE

 • data: 26.08.2017 (sobota), godzina 10:00,
 • start i meta do biegu głównego znajduje się na ul. na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B,
 • biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do 9.30 przy na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B.
 • Biuro zawodów dostępne również w piątek w sklepie sportowym Decathlon Bielany w godzinach 16-19. Ze względów logistycznych będzie można odebrać tylko: nr startowy, koszulkę oraz torbę.

6. TRASA BIEGU
6.1. Dystans 10km .
6.2. Trasa na jednej pętli pomiędzy Obornikami Śląskimi oraz terenach leśnych między drogą wojewódzką DW 340 i DW 342
6.3. Nawierzchnia: asfalt i szuter, drogi leśne
6.4. Trasa oznakowana co kilometr.
6.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

BIEGI TOWARZYSZĄCE:

Bieg młodzieżowy i krasnala

7. KLASYFIKACJA
7.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
7.2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie
7.3. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

7.4 Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób. Trzy najszybsze drużyny otrzymają puchary, a drużyna, która zajmie pierwsze miejsce dodatkowo otrzyma nagrodę – BUS NA DRUŻYNOWY WYJAZD NA BIEG.

8. POMIAR CZASU
8.1.W biegu głównym na 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w zwrotnych numerach startowych,
8.2.Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
8.3.Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

8.4. Klasyfikacja na mecie będzie prowadzona wg. czasów netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie, które będą klasyfikowane wg. czasów brutto.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
9.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
9.2.Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 24 sierpnia 2017 otrzymają pakiet startowy, który odbiera się w dniu biegu 26.08.2017. Zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu również otrzymują pakiet startowy:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • odlewany medal na mecie
 • wstęp na basen w Obornikach Śląskich w dniu biegu
 • koszulka techniczna

9.3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN, Kategoriach Wiekowych (pierwsze 3 osoby K+M) oraz kategoria mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają puchary. Klasyfikacja drużynowa, 1 miejsce – BUS NA DRUŻYNOWY WYJAZD NA BIEG.
9.4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie oraz natryski.
9.5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 08.00 – 12.00
9.6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu pro-run.pl.
9.7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
9.8. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
10.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 24.08.2017 r. do godz. 24:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport). Zgłoszenia w dniu biegu dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc.
10.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 30.06.2017 r. – 30 zł
 • do 14.08.2017 r. – 40 zł
 • do 24.08.2017 r. – 50 zł
 • Zapisy w dniu zawodów 26.08.2017 r. – 50 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za opłatę startową. W takim przypadku do opłaty startowej należy doliczyć + VAT 23%. Jednocześnie taką wpłatę należy rozliczyć przez nr konta podany na fakturze po jej otrzymaniu (nie przez DotPay). Faktury za wpłaty DotPay nie będą wystawiane. W celu otrzymania faktury proszę pisać na faktury@pro-run.pl.

Zawodników Pro-Run Wrocław oraz mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, obowiązuje najniższa (30 zł) opłata startowa przez cały okres trwania zapisów poza dniem biegu. W dniu biegu wszystkich obowiązuje jedna opłata startowa 50 zł.
10.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 24.08.2017 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
10.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Oborygena, nazwisko i imię

10.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

10.7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
10.8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (500 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 24.08.2017.
10.9. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.

11. UCZESTNICTWO
11.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
11.2.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
11.3.Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
11.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
11.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
11.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
11.7.Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

12.DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW ORAZ ZWROTU KOSZTÓW OPŁATY STARTOWEJ – dotyczy osób, które wybiorą taką opcję przy zapisach. W tym roku uruchamiamy właśnie taką możliwość. Ubezpieczenie rezygnacji dotyczy tylko udokumentowanych przypadków np kontuzja, choroba czy wyjazd służbowy etc. Wszystkie szczegóły przeczytaj w regulaminie. Ubezpieczenie NNW można wykupić najpóźniej 3 dni przed biegiem. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można wykupić najpóźniej 10 dni przed biegiem. Aby wystąpić o wypłatę ubezpieczenia należy zgłosić szkodę na: TU Europa.

1. Ubezpieczenie jest dobrowolne, dokonywane przy zapisach biegu i dotyczy tylko osób, które wybiorą tę opcję. W przypadku zapisów firmowych/drużynowych prowadzonych przez e-mail prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia sposobu dokonania opłaty za ubezpieczenie:

2. Koszt ubezpieczenia to odpowiednio:

 • NNW – 5 zł (dostępne najpóźniej 3 dni przed imprezą)
 • Zwrot kosztów opłaty startowej – 5 zł (dostępne najpóźniej 10 dni przed imprezą)

3. Wybór ubezpieczenia dokonuje się przy zapisach elektronicznych. W przypadku płatności online koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do opłaty startowej. Jeżeli płacisz zwykłym przelewem, pamiętaj aby opłatę startową powiększyć o kwotę ubezpieczenia.

4. Zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIE – PRZECZYTAJ.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
13.2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
13.3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
13.4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
13.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.