Przy okazji Biegu Oborygena organizujemy biegi dla młodszych uczestników z podziałem na dwa dystanse i dwie kategorie wiekowe. Oba biegi mają charakter zabawy i nie wyłaniamy w nich zwycięzców.

 • Bieg krasnala (3-6lat) na dystansie ok. 100 m – bezpłatny
 • Bieg młodzieżowy (7-15 lat) na dystansie ok. 800 m – odpłatyny

REGULAMIN Biegu krasnala

 1. Obowiązuje określona liczba 50 miejsc.
 2. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 100 m, górny limit wieku to 6 lat.
 3. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów do wyczerpania puli miejsc startowych.
 4. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 11:30 na mecie biegu.
 5. Bieg jest bezpłatny.
 6. Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie medal Biegu Oborygena
 7. Bieg towarzyszący ma charakter zabawy.
 8. W biegu nie wyłaniamy zwycięzców.
 9. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 10. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

REGULAMIN Biegu młodzieżowego

 1. Obowiązuje określona liczba 50 miejsc.
 2. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 800 m, górny limit wieku to 15 lat.
 3. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów do wyczerpania puli miejsc startowych.
 4. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 11:35 na mecie biegu.
 5. Bieg jest odpłatny 10 zł w biurze zawodów przy zapisach.
 6. Każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie odlewany medal Biegu Oborygena.
 7. Bieg towarzyszący ma charakter zabawy.
 8. W biegu nie wyłaniamy zwycięzców.
 9. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 10. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

MAPKA biegu młodzieżowego